Giống bí đỏ hạt đậu F1 333

Bí đỏ hạt đậu F1 333

Bí đỏ hạt đậu F1 333

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Thời gian thu hoạch (NSG): 70 – 75
  • Năng suất: (T/ha): 12 – 20
  • Đặc tính: Trái hình hạt đậu, vỏ mỏng, thịt vàng sậm, ruột đặc thịt dày, ngon, rất dẻo .
  • Lưu ý: Tăng trưởng mạnh, kháng bệnh cao, trồng được quanh năm.