GIỐNG LÚA LAI THÁI XUYÊN 111

1. Nguồn gốc: Thái xuyên 111 là giống lúa lai 3 dòng, sản phẩm hợp tác giữa Công ty TNHH NN Công nghệ cao - Trường ĐHNN Tứ Xuyên Trung Quốc
2. Đặc tính giống: Thời gian sinh trưởng ở Miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày.
Chiều cao cây 105 - 110 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe; lá đứng, bản lá trung bình, xanh bền; bông to, nhiều hạt, hạt dài, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.
Chịu thâm canh, kháng đạo ôn khá, nhiễm bạc lá nhẹ.
Năng suất trung bình 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha.

GIỐNG NGÔ LAI LVN 10

* Những đặc tính chủ yếu:
+ Giống LVN 10 thuộc nhóm chín muộn, thời gian sinh trưởng vụ xuân 125 - 135ngày, vụ hè thu 95 - 100 ngày, vụ thu đông 110 - 120 ngày.

+ Cây cao 200 - 240cm cao đóng bắp 100 - 140cm có 20 - 21 lá.

+ Bắp dài trung bình 18 - 22cm, đường kính bắp 4,5 - 5,5cm, có từ 10 - 14 hàng hạt, số hạt/hàng 35 - 45 hạt, tỷ lệ hạt/bắp 82 - 84%, khối lượng 1.000 hạt 300 - 330 gram, hạt bán răng ngựa, màu vàng da cam.

+ Năng suất trung bình 55 - 65 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80 - 90 tạ/ha.

+ LVN 10 chịu hạn, chịu chua phèn tốt, khả năng chống đổ khá, ít nhiễm các loài sâu bệnh.