Bầu Lai F1 444

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4203-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

Đặc điểm: Sinh trưởng và phát triển mạnh. Chống chịu sâu bệnh tốt, trồng được quanh năm.
Canh tác:
Gieo cấy: gieo 0.3-0.4 kg hạt giống/ha. Ngâm hạt 4-6 giờ đem gieo 1 hạt/hốc, khoảng cách cây x cây: 0.8m, hốc x hốc: 1m.
Liếp rộng 0.7m cao 0.3m.
Kích thước hốc: 50 x 50 x 30 cm.
Bón phân: mỗi ha cần 500-1000 kg vôi, 20-30 m phân chuống, 100 kg Urea và 600 kg NPK 20-20-15, chia ra bón lót (vôi, phân chuồng và 40% NPK) và 2 lần bón thúc (30 và 55 ngày sau gieo).
Chăm sóc: Phòng trị sâu, rầy bằng Sherpa, Confidor, Regent, Polytrin, Oncol. Phòng bệnh với Rovral, Foraxyl 35WP, Bavistin, Cruzate, Ridomil,..
Thu Hoạch: bắt đầu thu trái 50-55 ngày sau gieo, thời gian thu kéo dài liên tục 2 tháng. Năng suất rất cao từ 20-25 kg/gốc.
Là giống lai, bà con không nên tự để giống cho vụ sau.
Lưu ý: Hạt giống đã xử lý thuốc – Bảo quản nơi thoáng mát. Hạn sử dụng chỉ còn giá trị khi bao bì còn nguyên vẹn.