Bí đao chanh F1 377

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4201-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

Đặc điểm: Sinh trưởng và phát triển mạnh. Chống chịu sâu bệnh tốt, trồng được quanh năm. Trái dài 22-25 cm, đường kính trái 6-7 cm, vỏ cứng, màu xanh đậm có điểm bông trắng, thịt dày, ăn ngon, chịu được vận chuyển xa.
Canh tác:
Gieo cấy:
– Cho bò đất: khoảng cách: 2.5m x 0.5m, mật độ 800-1000 cây/1000 m2.
– Cho bò giàn: cây cách cây 0.6-0.7m hàng cách hàng 1.5m mật độ 950-1100 cây/1000 m2.
Bón phân: mỗi ha cần 500-1000 kg vôi, 20-30 m phân chuống, 100 kg Urea, 150 kg DAP và 200 kg NPK 20-20-15, chia ra bón lót (vôi, phân chuồng và 40% NPK) và 2 lần bón thúc (20 và 33 ngày sau gieo).
Chăm sóc: Phòng trị sâu, rầy bằng Sherpa, Confidor, Regent, Polytrin, Oncol. Phòng bệnh với Rovral, Foraxyl 35WP, Bavistin, Cruzate, Ridomil,..
Thu Hoạch: bắt đầu thu trái 45-55 ngày sau gieo, thời gian thu kéo dài. Năng suất rất cao từ 45-50 tấn/ha.
Là giống lai, bà con không nên tự để giống cho vụ sau.
Lưu ý: Hạt giống đã xử lý thuốc – Bảo quản nơi thoáng mát. Hạn sử dụng chỉ còn giá trị khi bao bì còn nguyên vẹn.