Dưa leo lai F1 555

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4027-09

♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%

♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

Đặc điểm: Tăng trưởng mạnh. Chống chịu tốt, trồng được quanh năm, khí hậu mát cho năng suất cao. Trái thong dài, màu xanh trung bình, thịt dày, giòn ngon.
Canh tác:
Gieo trồng: Mỗi ha cần 500-600 g hạt giống. Ngâm ủ hạt nứt nanh thì gieo 1 hạt/hốc, (thêm 10% số bầu để trống giậm), khoảng cách: cây cách cây 0.4-0.5m, hàng cách hàng 1.2m. Rải thuốc trừ kiến (Basudin) và tưới Rorval ngừa bệnh.
Làm giàn: Cần làm giàn cao 2-2.5m.
Bón phân: Mỗi ha cần bón 500-1000 kg vôi trước khi cài xới, 20m3 phân chuống hoai mục, 50kg Urea, 100 KG DPA, và 550 KG NPK 16-16-8, chia ra bón lót (phân chuống +200kg NPK), tưới thúc (50kg DAP + 50kg Urea) 7-10 ngày sau gieo và 3 lần bón thúc (20, 30 và 40 ngày sau gieo).
Chăm sóc: Phòng trị sâu, rầy bằng Sherpa, Confidor, Regent, Polytrin, Oncol. Phòng bệnh với Rorval, Foraxyl 35WP, Bavistin, Curzate, Ridomil,..
Thu Hoạch: Bắt đầu thu trái 30-35 ngày sau gieo, thời gian thu kéo dài. Năng suất cao 35-50 tấn/ha tùy vụ và chế độ thâm canh.
Là giống lai, bà con không nên tự để giống cho vụ sau.
Lưu ý: Hạt giống đã xử lý thuốc – Bảo quản nơi thoáng mát. Hạn sử dụng chỉ còn giá trị khi bao bì còn nguyên vẹn.