Cải Ngọt MN 02

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4103-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

Đặc điểm: Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt. Lá màu xanh mướt, dày, bẹ hơi dẹp.
Canh tác:
Gieo trồng: 1000 m2 dất cần 300g hạt giống. Trộn hạt với cát mịn để gieo cho đều. Gieo xong, phủ lớp đất mỏng và rơm trước khi tưới. Cấy khi cây 18-20 ngày tuổi, khoảng cách cây 15 x 15 cm.
Phân bón và phòng sâu bệnh: phân dùng cho 1000 m2 cả vụ gồm 50kg vôi, 2 m2 phân chuồng hoai, 30 kg NPK, 8 kg DAP, 8-10 kg Urea. Bón vôi trước cày, bón lót 20-25 kg NPK với phân chuồng trước trồng, 5 kg NPK còn lại bón thúc 12 ngày sau cấy. Urea và DAP pha loãng tưới thúc 4-5 lần, 3-4 ngày/lần, lần đầu 5 ngày sau cấy. Sau gieo, cấy, rải Regent, Furadan, ngừa kiến, sâu đất; phun Rovral, Benlate-C, Foraxyl, Ridomil, Aliette, để ngừa bệnh. Phun Ofunack, Delfin, Regent, BT, Polytrin,.. để ngừa sâu.
Thu Hoạch:Thời gian bắt đầu thu hoạch 40-45 ngày sau gieo, 25-30 ngày sau trồng. Năng suất cao 25-30 tấn/ha.
Lưu ý: Hạt giống đã xử lý thuốc – Bảo quản nơi thoáng mát. Hạn sử dụng chỉ còn giá trị khi bao bì còn nguyên vẹn.