Giống lúa OM 6561

  • Tên giống: OM 6561
  • TGST (Ngày): 90 – 95
  • Năng suất: (T/ha): 6 – 8
  • Đặc tính: Gạo dài trong, bông to, chiều cao 95-100 cm.
  • Lưu ý: Ít đỗ ngã, chống chịu VL-LXL tốt .

THÔNG TIN

  • Tên giống: OM 6561
  • TGST (Ngày): 90 – 95
  • Năng suất: (T/ha): 6 – 8
  • Đặc tính: Gạo dài trong, bông to, chiều cao 95-100 cm.
  • Lưu ý: Ít đỗ ngã, chống chịu VL-LXL tốt .