Giống Lúa OM 6600

Giống OM6600 cũng là giống lúa thuần, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia. Giống OM6600 được trồng khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long từ vụ đông-xuân 2005-2006 đến nay được 20.000 ha.

Giống OM6600 cũng là giống lúa thuần, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia. Giống OM6600 được trồng khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long từ vụ đông-xuân 2005-2006 đến nay được 20.000 ha.

Giống này có rất nhiều ưu điểm như đẻ nhánh rất tốt, dạng hình đẹp, bông chùm, không lép cậy, năng suất cao, gạo dẻo, thơm, chống chịu rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, năng suất từ 6-8 tấn/ ha, có khả năng phát triển tốt ở hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là giống rất tốt để đưa ra diện rộng và bổ sung vào cơ cấu giống cho các tỉnh khu vực này.

Thông Tin sản phẩm

  • Thời gian sinh trưởng (Ngày) : 95 – 100
  • Năng suất (T/ha): 6 – 8
  • Đặc tính: Gạo dài trong,bông to,chiều cao 95–100 cm.
  • Lưu ý: Ít đỗ ngã, chống chịu VL-LXL khá