Giống lúa OM 6561

  • Tên giống: OM 6561
  • TGST (Ngày): 90 – 95
  • Năng suất: (T/ha): 6 – 8
  • Đặc tính: Gạo dài trong, bông to, chiều cao 95-100 cm.
  • Lưu ý: Ít đỗ ngã, chống chịu VL-LXL tốt .

Giống Lúa OM 6600

Giống OM6600 cũng là giống lúa thuần, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia. Giống OM6600 được trồng khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long từ vụ đông-xuân 2005-2006 đến nay được 20.000 ha.

IR 64

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Dạng hình dẹp, cứng cây, gạo dài, trong đạt TCXK, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Kháng đạo ôn, hơi nhiểm rầy nâu.

VD 20

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 7 – 8
Đặc tính: Gạo hạt bầu, trong, cơm dẻo, thơm, góc thân tím, hạt có nút tím, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn.

VND 95-20

TGST (ngày): 90- 95
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Gạo dài, mềm cơm, chịu phèn khá, nảy chồi mạnh, chiều cao: 95 – 100cm
Lưu ý: Hơi nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn, thu đông