Giống ngô nếp lai HN88

 

  • Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, năng suất cao
  • Chất lượng ăn tươi mềm, rất dẻo, ngọt đậm, có mùi thơm đặc trưng, đặc biệt là vỏ hạt rất mỏng.
  • Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi từ 60-75 ngày tùy thời vụ và mỗi vùng khí hậu
  • Thân cây mập, xanh; bộ lá thoáng, lá xanh bền, vỏ bi rất kín, màu xanh.
  • Hạt màu trắng ngà. Năng suất bắp tươi 90-110 tạ/ha.
  • Trồng được nhiều vụ trong năm trên chân đất chủ động tưới tiêu.

 

 

  • Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, năng suất cao
  • Chất lượng ăn tươi mềm, rất dẻo, ngọt đậm, có mùi thơm đặc trưng, đặc biệt là vỏ hạt rất mỏng.
  • Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi từ 60-75 ngày tùy thời vụ và mỗi vùng khí hậu
  • Thân cây mập, xanh; bộ lá thoáng, lá xanh bền, vỏ bi rất kín, màu xanh.
  • Hạt màu trắng ngà. Năng suất bắp tươi 90-110 tạ/ha.
  • Trồng được nhiều vụ trong năm trên chân đất chủ động tưới tiêu.