Ớt sừng vàng F1 111

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4403-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

Đặc điểm giống: Sing trưởng và phát triển mạnh. Chống chịu sâu bệnh tốt, trồng được quanh năm. Dạng trái dài 12-13 cm, nặng 13-15 g, thịt dầy, trái già màu vàng chanh, bóng đẹp, chắc cứng, khi chín màu đỏ cam, ăn rất cay và thơm.
Canh tác: cần 200-250g giống trồng 1 ha. Nên gieo bầu, cây con 5-6 lá thật thì cấy ra trồng. Trồng theo líp đơn (1,20m x 0,40m x 1 cây) hoặc líp đôi (khoảng cách đều 55-60 cm, chéo nanh sấu). Gieo xong, rải Basudin và phun Rovral hay Copper B để phòng kiến và nấm bệnh hại, Bón phân: 1ha cần 500-1000kg vôi bón lúc cày. Bón lót 7 ngày trước trồng 400-500kg NPK, bón thúc 200-300kg NPK/lần, cách 15 ngày/lần. Cây đậu trái phun Botrax (Bo) giúp trái sai và Cacl2 ngừa thối đuôi trái.
Thu Hoạch: thời gian bắt đầu thu hoạch 75-80 ngày sau cấy (lúc trái già), thời gian thu kéo dài hờn tháng. Năng suất trái loại 1 cao: 25-30 tấn/ha.
Là giống lai, không nên tự để giống cho vụ sau.
Lưu ý: Hạt giống đã xử lý thuốc – Bảo quản nơi thoáng mát. Hạn sử dụng chỉ còn giá trị khi bao bì còn nguyên vẹn.