• Bầu bí

  Bầu bí (3)

 • Cà ớt

  Cà ớt (1)

 • Giống khác

  Giống khác (5)

 • Họ đậu

  Họ đậu (2)

 • Bầu Lai F1 444

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4203-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

  Bí đao chanh F1 377

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4201-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

  Bí đỏ hạt đậu F1 333

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4208-09

  ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%
  ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%
  ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

  Cải Ngọt MN 02

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4103-09

  • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%
  • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
  • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%

  Dưa hấu lai F1 666

  <strong>Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCN 471-2003</strong>

  <strong>♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%</strong>

  <strong>♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%</strong>

  <strong>♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%</strong>

  Dưa leo lai F1 555

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4027-09

  ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

  ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%

  ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

  Đậu bắp cao sản 533

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4501-09

  ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

  ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%

  ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 10%

  Đậu đũa cao sản 315

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4302-09

  ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

  ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%

  ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 11%

  Khổ qua lai F1 699

  Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4204-09

  ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

  ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%

  ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%