Giống Lúa OM 6600

Giống OM6600 cũng là giống lúa thuần, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia. Giống OM6600 được trồng khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long từ vụ đông-xuân 2005-2006 đến nay được 20.000 ha.

Giống ngô nếp lai HN88

 

  • Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, năng suất cao
  • Chất lượng ăn tươi mềm, rất dẻo, ngọt đậm, có mùi thơm đặc trưng, đặc biệt là vỏ hạt rất mỏng.
  • Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi từ 60-75 ngày tùy thời vụ và mỗi vùng khí hậu
  • Thân cây mập, xanh; bộ lá thoáng, lá xanh bền, vỏ bi rất kín, màu xanh.
  • Hạt màu trắng ngà. Năng suất bắp tươi 90-110 tạ/ha.
  • Trồng được nhiều vụ trong năm trên chân đất chủ động tưới tiêu.

 

IR 64

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Dạng hình dẹp, cứng cây, gạo dài, trong đạt TCXK, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Kháng đạo ôn, hơi nhiểm rầy nâu.

Jasmine 85

TGST (ngày): 95 – 100

Năng suất (T/ha): 6 – 8

Đặc tính: Gạo dài, trong, cơm dẻo, thơm, lá đứng, nở bụi tốt, chiều cao: 95 – 100cm

Lưu ý: Nhiễm cháy bì lá, lúa von, đạo ôn, rầy nâu, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn.

Khổ qua lai F1 699

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4204-09

♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%

♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%

♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

Ớt sừng vàng F1 111

Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4403-09

 • ♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 99%
 • ♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 85%
 • ♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 8%

VD 20

TGST (ngày): 95 – 105
Năng suất (T/ha): 7 – 8
Đặc tính: Gạo hạt bầu, trong, cơm dẻo, thơm, góc thân tím, hạt có nút tím, chiều cao: 100 – 105cm
Lưu ý: Nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn.

VND 95-20

TGST (ngày): 90- 95
Năng suất (T/ha): 6 – 8
Đặc tính: Gạo dài, mềm cơm, chịu phèn khá, nảy chồi mạnh, chiều cao: 95 – 100cm
Lưu ý: Hơi nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít đỗ ngã, thích hợp vụ đông xuấn, thu đông

Xà lách dún cao sản

<strong>Chất lượng theo tiêu chuẩn: TCCS 4505-09</strong>

<strong>♦ Độ sạch (% khối lượng) ≥ 98%</strong>

<strong>♦ Nảy mầm (% số hạt) ≥ 80%</strong>

<strong>♦ Ẩm độ hạt (% khối lượng) ≤ 7%</strong>